Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Rozwój działalności handlowej wymaga stworzenia znaku towarowego i/lub wzorów przemysłowych czy użytkowych, modeli oraz patentów. Wszystkie te elementy posiadają znaczną wartość i należą do aktywów przedsiębiorstwa.

Niezbędnym jest zatem zapewnienie im ochrony poprzez podjęcie zawczasu odpowiednich kroków w celu ich należytego zarejestrowania, jak również wykorzystanie wszystkich możliwości dochodzenia Państwa praw w przypadku ich naruszenia, np. poprzez podrabianie, akty nieuczciwej konkurencji (nieuczciwa praktyka rynkowa, podważanie wizerunku firmy lub jakości produktu itd.) czy plagiaty.

W celu ochrony aktywów niematerialnych i praw naszych Klientów Kancelaria TERRILLON AVOCATS świadczy usługi doradztwa, zabezpiecza interesy Klientów i zapewnia ich ochronę na każdym etapie sprawy.

Jednocześnie wszechobecność sztucznej inteligencji (AI), czy raczej różnych rodzajów sztucznej inteligencji, stawia coraz więcej pytań dotyczących praw własności intelektualnej:

 • Czy przysługuje mi prawo do dzieła stworzonego przez sztuczną inteligencję, która do mnie należy lub której jestem twórcą?
 • Czy dzieło stworzone przez AI może być uznane za oryginalne?

Członkowie naszego zespołu pasjonują się tymi tematami i będą mogli udzielić wsparcia i porad stosownie do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasi adwokaci świadczą usługi dla Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona”.
Albert Einstein

Co robimy?

 • Wnioski i formalności związane ze zgłaszaniem oraz ewentualnymi zmianami znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy użytkowych, modeli i patentów (procedury przed francuskim Krajowym Instytutem Własności Przemysłowej – INPI, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO, Światową Organizacją Własności Intelektualnej – OMPI)
 • Sporządzanie umów o zachowaniu poufności, umów konsorcjum
 • Monitorowanie wykorzystywania znaku towarowego, powództwo w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku towarowego lub o jego unieważnienie
 • Powództwa o zaniechanie naruszenia prawa własności intelektualnej, wnioski o zabezpieczenie dowodów (zajecie podrobionych produktów)
 • Powództwa w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, nieuczciwej praktyki rynkowej
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych (umowy licencyjne, franczyza, cesja, wiedza o rynku)
 • Ochrona, cesja i korzystanie z praw autorskich
 • Ochrona, cesja i korzystanie z oprogramowania
 • Ochrona baz danych
 • Nazwy domen
 • Usuwanie nielegalnych lub podrobionych treści w Internecie
 • Sztuczna inteligencja & prawo własności intelektualnej

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę