Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Wprawdzie adwokat jest przede wszystkim obrońcą mającym występować przed różnymi sądami, to jest on także negocjatorem. 

Kancelaria TERRILLON AVOCATS stawia sobie za nadrzędny cel, by proponować swoim Klientom jak najlepsze i jak najbardziej skuteczne rozwiązania także w przypadku sporów. Ponadto, w porozumieniu z naszymi Klientami, nasz zespół może zaproponować alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja, koncyliacja, negocjacja lub arbitraż.

Wszystkie te metody znacząco różnią się między sobą, toteż należy zastosować taką technikę rozwiązania sporu, która najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom Klienta. Te alternatywne metody mogą skutkować uniknięciem czasem zbyt długiej procedury i sprzyjają nawiązaniu dialogu pomiędzy stronami w celu wypracowania skutecznego rozwiązania.

Nie zmienia to faktu, że zespół Kancelarii ma duże doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami i będzie, w każdych okolicznościach, bronić Państwa interesów w sposób kompetentny i pełen zaangażowania.

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Mowa jest źródłem nieporozumień”.
Antoine de Saint-Exupéry

Co robimy?

  • Mediacja, koncyliacja, negocjacja, arbitraż
  • Sporządzanie umów arbitrażowych
  • Obrona interesów Klientów podczas arbitrażu (w sprawach handlowych, dotyczących spółek itd.)
  • Wykonanie orzeczenia arbitrażowego (procedura exequatur)
  • Sporządzanie klauzul mediacyjnych
  • Sporządzanie treści ugody

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę