Prawo karne gospodarcze

W sprawach gospodarczych mogą wystąpić różne naruszenia prawa: dyskryminacja, kradzież, wymuszenie, szantaż, oszustwo, nadużycie zaufania, wykorzystanie słabości lub niewiedzy, paserstwo, pranie pieniędzy, płatna protekcja, korupcja, fałszerstwo, podrabianie, działanie na szkodę spółki w trakcie procedury naprawczej lub likwidacyjnej, zmowa przestępcza itd. Przedsiębiorstwa i członkowie ich zarządu powinni w swojej strategii zarządzania ryzykiem brać pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy karne.

Przedsiębiorstwa, członkowie zarządu, wspólnicy i wszyscy inni uczestnicy obrotu gospodarczego powinni więc nieodzownie zasięgnąć rady specjalistów z zakresu prawa karnego gospodarczego, aby uniknąć sytuacji w której ich działalność może prowadzić do złamania prawa. 

Kancelaria TERRILLON AVOCATS, posiadając blisko 30-letnie doświadczenie w zakresie prawa karnego gospodarczego, może zapewnić Klientom wsparcie na każdym etapie postępowania karnego: zatrzymanie, przeszukanie, przesłuchanie, wstępne śledztwo, dochodzenie w sprawie karnej, rozprawa sądowa itd., przygotowując ich do udziału w postępowaniu i odpowiadając na wszelkie ich pytania lub wątpliwości.

Kancelaria TERRILLON AVOCATS doradza również członkom zarządu przedsiębiorstwa w doborze najskuteczniejszych środków, jakie można wdrożyć, aby ograniczyć do maksimum ryzyko związane z ponoszeniem odpowiedzialności karnej, jak również w zakresie ustanawiania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych celem przenoszenia odpowiedzialności. 

Chcąc zawczasu ograniczyć ryzyko lub uniknąć ponownego naruszenia prawa, Kancelaria TERRILLON AVOCATS oferuje możliwość organizowania w firmie szkoleń, których celem jest zwrócenie uwagi uczestników na możliwe naruszenia przepisów prawa karnego, jednocześnie dając im narzędzia umożliwiające zidentyfikowanie i uniknięcie tych naruszeń. 

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Bardziej niż cokolwiek innego, przygotowanie się jest sekretem sukcesu”.
Henry Ford

Co robimy?

  • Zapobieganie ryzyku naruszenia prawa karnego (audyty, szkolenia itd.)
  • Odpowiedzialność karna członka zarządu
  • Pełnomocnictwo substytucyjne i przeniesienie odpowiedzialności karnej
  • Przestępstwa prawa przewidziane kodeksem karnym (dyskryminacja, kradzież, wymuszenie, szantaż, oszustwo, nadużycie zaufania, wykorzystanie słabości lub niewiedzy, paserstwo, pranie pieniędzy, korupcja i płatna protekcja, fałszerstwo i posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami, zmowa przestępcza itd.)
  • Sprzeniewierzenie majątku spółki; sposoby umożliwiające pokrycie zobowiązań
  • Działanie na szkodę spółki w trakcie procedury naprawczej lub likwidacyjnej
  • Skarga z wytoczeniem powództwa adhezyjnego

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę