Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo handlowe jest jednym z głównych filarów prawa gospodarczego. W jego skład wchodzą wszelkie normy, którym podlegają osoby prowadzące zawodowo działalność gospodarczą i ma ono na celu tworzenie ram prawnych dla aktywności handlowej przedsiębiorstw. Jego zakres zastosowania jest więc szczególnie szeroki i, aby zapewnić zgodność owej działalności z przepisami, niezbędna jest pomoc ekspertów z dziedziny prawa.

Od blisko 30 lat Kancelaria TERRILLON AVOCATS prowadzi sprawy firm i przedsiębiorców w związku z ich działalnością handlową zarówno na szczeblu krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Nasi adwokaci świadczą na rzecz naszych Klientów usługi sporządzania różnego typu umów (najmu, sprzedaży, zlecenia, pożyczki, ubezpieczenia, gwarancji itp.).

O ile w Internecie można znaleźć liczne wzory umów wszelkiego rodzaju, skorzystanie z usług Kancelarii TERRILLON AVOCATS pozwoli Państwu uzyskać poczucie prawnego bezpieczeństwa, osobiste wsparcie prawnika oraz wyjaśnienia i porady dotyczące Państwa indywidualnej sytuacji – począwszy od negocjacji aż do podpisania umowy.

Często mamy do czynienia ze sporami, które wynikają z niewłaściwego sformułowania treści umowy, będącego rezultatem braku wsparcia ze strony kompetentnego prawnika. Dlatego w przypadku wystąpienia tego typu problemów nasz zespół będzie do dyspozycji, by bronić Państwa interesów.  

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej równie często można napotkać na trudności z odzyskiwaniem wierzytelności. Kancelaria TERRILLON AVOCATS oferuje najlepsze rozwiązania mające na celu odzyskanie należności (procedura polubowna, ugoda, postępowanie sądowe itd.).

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być odmiennym”.
Coco Chanel

Co robimy?

  • Sprzedaż/kupno przedsiębiorstwa
  • Prawo do najmu
  • Najem handlowy
  • Odzyskiwanie wierzytelności handlowych
  • Opracowywanie ogólnych warunków sprzedaży
  • Powództwa dotyczące aktów nieuczciwej konkurencji (niewłaściwa działalność rynkowa, zakłócanie funkcjonowania rynku, podważanie wizerunku firmy lub jakości produktu, podróbki itd.)
  • Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa przedsiębiorstw
  • Negocjowanie i sporządzanie umów różnego typu: sprzedaży, dystrybucji, franczyzy
  • Umowy z pośrednikami
  • Doradztwo i wsparcie w tworzeniu sieci dystrybucji

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę