Polityka prywatności

Kancelaria TERRILLON AVOCATS, jako administrator danych, zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.terrillon.com za pomocą fizycznych i programowych narzędzi zabezpieczających.

Dane osobowe wymienione w niniejszej polityce ochrony danych osobowych należy rozumieć jako dane określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych oraz w ustawie nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, znanej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych” (wszystkie zwane dalej „Rozporządzeniem”).

 

Przekazywane dane osobowe

Podczas przeglądania strony www.terrillon.com Użytkownik może być poproszony o przekazanie pewnych danych osobowych.

Kancelaria gromadzi i przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego są gromadzone i przetwarzane.

Żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przetwarzane bez wiedzy Użytkowników Serwisu.

Niektóre dane mogą być zbierane za pomocą plików cookies, za zgodą Użytkownika, na zasadach określonych w zakładce „Polityka cookies”.

 

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych

Kancelaria TERRILLON AVOCATS, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, przeprowadza:

  • Czynności niezbędne do wykonania Usług oferowanych na stronie internetowej www.terrillon.com;
  • Czynności niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlega Kancelaria;
  • Czynności niezbędne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez TERRILLON AVOCATS lub przez stronę trzecią.

 

Cele gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię TERRILLON AVOCATS realizują następujące cele i zadania:

  • Zarządzanie komunikacją Kancelarii;
  • Odpowiedzi na zgłoszenia wysyłane na dane kontaktowe podane na stronie;
  • Przetwarzanie aplikacji Kandydatów;
  • Poprawa zawartości strony i nawigacji na stronie.

 

Linki do stron internetowych należących do innych podmiotów

Treści strony internetowej www.terrillon.com mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów lub osób trzecich, w szczególności za pośrednictwem artykułów lub innych treści obecnych na stronie, które są regulowane przez ich własną politykę prywatności i zarządzania plikami cookies.

Kancelaria TERRILLON AVOCATS nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki tych stron internetowych.

 

Prawa Użytkownika

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, Użytkownik ma prawo dostępu, wyszukiwania, modyfikowania, poprawiania i usuwania dotyczących go danych osobowych. Ponadto, Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i ograniczyć możliwość przenoszenia swoich danych osobowych. Użytkownik może również sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów komercyjnych. 

Aby skorzystać z tych uprawnień, Użytkownik musi skontaktować się z Kancelarią TERRILLON AVOCATS, poprzez adres e-mail: pterrillon@terrillon.com, lub listownie do wiadomości Patrick TERRILLON na następujący adres: TERRILLON AVOCATS – 21 rue Royale, 75008 Paryż.

W przypadku sporu, Użytkownik może złożyć skargę do Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  

 

Odbiorcy danych

Kancelaria przekazuje dane osobowe Użytkowników strony www.terrillon.com wyłącznie uprawnionym i określonym odbiorcom, tj. wyłącznie w celu realizacji usług Kancelarii.

Podwykonawcy mogą być zaangażowani głównie do zapewnienia hostingu, przechowywania danych i utrzymania IT. Podlegają oni temu samemu Rozporządzeniu co Kancelaria i działają wyłącznie na jej polecenie.

 

Czas przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania czynności, dla których zostały one zebrane oraz zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.

Czas niezbędny do przechowywania danych osobowych jest określony zgodnie z ich ilością, charakterem i poziomem wrażliwości, jak również z potencjalnym ryzykiem szkody w przypadku nieuprawnionego użycia lub rozpowszechnienia. Uwzględnia się również cel przypisany przetwarzaniu takich danych.

Hosting strony www.terrillon.com zapewniony jest przez home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, poczta: abuse@enom.com. Host gromadzi adresy IP Użytkowników i przechowuje je przez okres krótszy niż 30 dni.

Dane Użytkownika są przechowywane przez okres 14 miesięcy przez Google Analytics (jeśli wyraził on zgodę na przetwarzanie plików cookies).

 

Zmiana warunków polityki prywatności

Kancelaria TERRILLON AVOCATS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, w szczególności w związku ze zmianami legislacyjnymi i regulacyjnymi.

W związku z tym, Kancelaria TERRILLON AVOCATS zachęca Użytkowników strony internetowej www.terrillon.com do regularnego zapoznawania się z niniejszą polityką.  

Kontakt

Użytkownik może zwrócić się do Kancelarii TERRILLON AVOCATS z zapytaniem dotyczącym niniejszej polityki prywatności:

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę