Specjalizacje

Dla zespołu TERRILLON AVOCATS najważniejsza jest obrona interesów naszych Klientów i efektywne zarządzanie ryzykiem. Kancelaria doradza średnio w 250 sprawach rocznie, głównie z obszaru prawa gospodarczego. Odpowiadamy na wyzwania prawne naszych Klientów i skutecznie rozwiązujemy powierzone nam sytuacje kryzysowe.

Gwarantujemy bezpieczeństwo prawne umów i zawieranych transakcji. Mając świadomość, jak istotne są kwestie finansowe, w przypadkach sporów sądowych, nie ograniczamy się do prawnego aspektu prowadzonych spraw, lecz oferujemy naszym Klientom prawdziwą strategię finansową i prawną. Z sukcesem reprezentujemy przedsiębiorców na terenie Francji w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Klienci

Naszym priorytetem, od trzech dekad, jest sukces, spokój i zaufanie naszych Klientów. TERRILLON AVOCATS doradza i wspiera zarówno francuskie oddziały globalnych koncernów, MŚP, jak i przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, głównie polskim, w tym spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę