Prawo nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informacja i komunikacja są nieodłącznymi elementami naszego życia codziennego (prywatnego, działalności gospodarczej, społecznej, dziennikarskiej itd.). Gwałtowny rozwój nowych technologii (informatycznych, audiowizualnych, multimedialnych i związanych z Internetem) sprawił, że wdrożenie procesów pozyskiwania danych zgodnie z obowiązującym prawem oraz jednoczesne zagwarantowanie należytej ochrony zgromadzonych danych stały się koniecznością.

Dzięki posiadanym kompetencjom nasz zespół zapewnia bezpieczeństwo i wspiera Państwa we wszelkich działaniach związanych z opracowywaniem polityki prywatności stron internetowych, warunków ogólnych sprzedaży w Internecie oraz zasad korzystania z newsletterów, sposobami pozyskiwania i przechowywania danych osobowych, ochroną nazwy domeny, redagowaniem umów o świadczenie usług informatycznych itd.

Kancelaria TERRILLON AVOCATS oddaje do Państwa dyspozycji swoje doświadczenie, aby zapewnić Państwu ochronę w przypadku naruszenia prywatności, zniesławienia, nękania za pośrednictwem środków elektronicznych, kradzieży danych.

Ponadto, Kancelaria jest doskonale przygotowana i kładzie szczególny nacisk na wszelkie zagadnienia prawne związane z obecnością sztucznej inteligencji w coraz większej liczbie urządzeń i innowacji (asystenci głosowi, samochody autonomiczne, inteligentne protezy, aplikacje, wsparcie w podejmowaniu decyzji, częściowo zautomatyzowana rekrutacja itd.).

Nasz zespół z zaangażowaniem wspiera Państwa w rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości dotyczących tych zagadnień (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie, zarządzanie ryzykiem, ochrona własności intelektualnej w odniesieniu do sztucznej inteligencji). 

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy”.
Steve Jobs

Co robimy?

  • RODO (audyt, zgodność z przepisami, opracowywanie polityki zarządzania plikami cookies / polityki prywatności / polityki zarządzania danymi osobowymi, szkolenia u Klienta dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, składanie skarg do francuskiej Komisji do spraw Informacji i Wolności CNIL)
  • Opracowywanie ogólnych warunków sprzedaży (sprzedaż w Internecie) i ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej oraz newsletterów
  • Ochrona nazwy domeny
  • Regulamin korzystania z sieci 
  • Umowy o świadczenie usług informatycznych i odpowiedzialność usługodawców
  • Ochrona i/lub obrona przed naruszeniem prywatności, zniesławieniem, znieważeniem, nękaniem za pośrednictwem środków elektronicznych 
  • Sztuczna inteligencja

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę