Postępowania upadłościowe i restrukturyzacja

Postępowania upadłościowe

Istnieją trzy rodzaje postępowań upadłościowych: zabezpieczające, naprawcze i likwidacyjne. Choć przedsiębiorcy w trudnej sytuacji często postrzegają te procedury jako swoją porażkę, to mogą jednak one stanowić użyteczne narzędzie umożliwiające przetrwanie spółki bądź uporządkowane zakończenie jej działalności.

Kancelaria TERRILLON AVOCATS przykłada szczególną wagę do problemów, jakie dotykają przedsiębiorstw w trudnej sytuacji i wspiera oraz umiejętnie doradza Klientom, szczególnie w przypadku wystąpienia niewypłacalności. W tym względzie przygotowujemy w sposób kompleksowy dokumentację związaną z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Obecna sytuacja epidemiczna dotyka wielu przedsiębiorstw. Nasz zespół oferuje Państwu pomoc w przejściu przez ten kryzys, analizując kondycję Państwa spółki i dobierając najbardziej efektywne rozwiązania. 

Dzięki wdrożeniu określonych procedur (koncyliacja, postępowanie zabezpieczające, naprawcze) przedsiębiorstwo może uzyskać odroczenie terminów płatności, zamrozić swoje zobowiązania, zawiesić postepowania egzekucyjne wynikające z wyroków sądowych, uniknąć rozwiązania umowy najmu, renegocjować i zredukować zadłużenie, zapewnić wypłatę wynagrodzeń, zredukować zatrudnienie itd. 

Pomagamy również wierzycielom przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, szczególnie w kwestiach dotyczących zgłaszania wierzytelności, podważania daty powstania stanu niewypłacalności, powództw o roszczenie z tytułu pokrycia zobowiązań itd.

Ponadto nasz zespół wspiera i reprezentuje na wszystkich etapach postępowania Klientów zainteresowanych przejęciem przedsiębiorstwa w trakcie postępowania naprawczego lub likwidacyjnego.

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

Restrukturyzacja

Kancelaria TERRILLON AVOCATS bardzo często wspiera Klientów w procesach restrukturyzacji, niezależnie od tego czy dotyczą prostych zagadnień optymalizacji organizacji pracy, czy też wynikają z powodów ekonomicznych.

Nasz zespół wspiera przedsiębiorstwa zarówno w kwestiach dotyczących zmiany umów o pracę lub zwykłych zmian warunków zatrudnienia wynikających z restrukturyzacji, jak również we wdrażaniu kompleksowego planu utrzymania zatrudnienia. Odpowiemy na Państwa potrzeby i zapytania, gwarantując pełen profesjonalizm, dyskrecję i bezpieczeństwo prawne.

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.
Peter Drucker

Co robimy?

 • Zlecenie ad hoc, koncyliacja, postępowanie zabezpieczające, naprawcze i likwidacyjne
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Przedłużenie okresu naprawczego, procedura uproszczona
 • Zgłoszenie wierzytelności
 • Sprawy sporne wynikające z otwarcia postępowania upadłościowego
 • Sprawy sporne związane z wdrożeniem planu naprawczego
 • Niewypłacalność
 • Powództwo o roszczenie z tytułu pokrycia zobowiązań
 • Audyt kondycji przedsiębiorstwa
 • Przejęcie w ramach postępowania naprawczego: przygotowanie oferty przejęcia, sporządzenie dokumentów związanych z przejęciem, wsparcie w postępowaniu przed właściwymi organami i reprezentacja przed sądami w zakresie przedstawienia oferty przejęcia
 • Plany restrukturyzacyjne

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę