Prawo pracy

Od blisko 30 lat Kancelaria TERRILLON AVOCATS doradza i broni na co dzień swoich Klientów (MŚP, mikroprzedsiębiorstwa, działy kadr dużych firm, działy prawne, pracownicy) we wszystkich sprawach pracowniczych – indywidualnych i zbiorowych.

Prawo pracy jest dziedziną szczególnie szeroką i mogącą powodować liczne wątpliwości zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Nasz zespół umiejętnie wspiera Klientów w relacjach między pracownikiem a pracodawcą, od momentu rekrutacji, poprzez doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji czy wewnętrznej strategii przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, po rozwiązanie umowy o pracę.

Kancelaria TERRILLON AVOCATS jest jednocześnie szczególnie zaangażowana w sprawy Klientów dotyczące delegowania pracowników (z Francji do innego państwa członkowskiego UE lub z innego państwa członkowskiego UE do Francji) i organizuje szkolenia dotyczące tych zagadnień. 

Ponadto, zważywszy na trwający kryzys epidemiczny, wiele przedsiębiorstw musi rozważać konieczność zwolnienia niektórych pracowników. Nasz zespół wspiera Państwa i świadczy usługi doradztwa w zakresie przygotowania strategii najlepiej dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb.

Jeśli sytuacja przedsiębiorstwa tego wymaga, pomagamy Klientom przejść w spokojny i bezkonfliktowy sposób przez proces zwolnień grupowych tak, aby zagwarantować jednocześnie ochronę interesów pracodawcy, jak i zwalnianych pracowników. 

Oferujemy przedsiębiorstwom wsparcie w złożonej procedurze przygotowywania planu utrzymania zatrudnienia, aby uwzględniał on interesy zainteresowanych stron i spełniał wymagania prawne oraz normatywne. 

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Mądrość to córka doświadczenia”.
Leonardo da Vinci

Co robimy?

  • Spory przed sądami pracy
  • Wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  • Indywidualne stosunki pracy
  • Dialog społeczny (negocjacje zbiorowe, porozumienia, wybory przedstawicieli pracowników, spory zbiorowe)
  • Zapobieganie ryzyku zawodowemu
  • Reorganizacja przedsiębiorstwa (plan utrzymania zatrudnienia, fuzja/przejęcie)
  • Mobilność międzynarodowa (pracownicy delegowani, relokacja pracowników) 
  • Szkolenia w zakresie zagadnień związanych z delegowaniem pracowników
  • Polityka Compliance
  • Wdrażanie kodeksów etyki oraz wewnętrznych strategii przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę