Fuzje i przejęcia

Od blisko 30 lat Patrick Terrillon, wraz ze swoim zespołem, aktywnie zajmuje się formułowaniem strategii finansowej przedsiębiorstw oraz przeprowadzaniem operacji dotyczących majątku trwałego i kapitału spółki. 

Kancelaria TERRILLON AVOCATS wspiera i doradza naszym Klientom przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, inwestycjach typu venture capital, wykupie lewarowanym (LBO) lub dokonywanym przez kadrę zarządzającą (MBO) i restrukturyzacjach firm. Wsparcie to dotyczy w szczególności przeprowadzania audytów, bądź udzielania porad Klientom podczas negocjacji, jak również sporządzania całości dokumentacji prawnej dotyczącej operacji związanych z majątkiem trwałym i kapitałem spółki. 

Nasz zespół przywiązuje szczególną wagę do rozwiniętej strategii finansowej (audyty, umowy cesji, gwarancje aktywów i zobowiązań, poręczenia, gwarancje na żądanie itd.), aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo prawne danej operacji. Posiadając również szeroką wiedzę z zakresu spraw podatkowych, w ramach obowiązujących przepisów Kancelaria przedstawia propozycje operacji optymalnych z punktu widzenia sposobu ich opodatkowania. 

Zespół TERRILLON AVOCATS wspiera Klientów w językach: polskim, francuskim i angielskim.

“Człowiek, który nie ma wyobraźni, nie ma skrzydeł”.
Muhammad Ali

Co robimy?

  • Operacje dotyczące majątku trwałego i kapitału spółki
  • Sprzedaż, aporty, fuzje, podziały, przeniesienie całego majątku, częściowe aporty aktywów
  • Uprzednie audyty prawne operacji fuzji (wchłonięcie, przejęcie) itd.
  • Negocjacja i sporządzanie dokumentacji prawnej (list intencyjny, przyrzeczenie sprzedaży, umowa między wspólnikami itd.)
  • Gwarancje aktywów, gwarancje zobowiązań, gwarancje na żądanie
  • Optymalizacja opodatkowania
  • Sprawy sporne po transakcjach zakupu

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę