Uzyskanie naprawienia doznanej szkody finansowej dla francuskiej spółki z sektora rolno-spożywczego.

Fuzje i przejęcia

Kontekst sprawy

Naszym Klientem była spółka francuska z sektora rolno-spożywczego. Przed zwróceniem się do Kancelarii TERRILLON AVOCATS spółka rozpoczęła działania zmierzające do fuzji z inną spółką z tego samego sektora. W wyniku zaawansowanych negocjacji i wynikających z nich zobowiązań Klient zdecydował się na przystąpienie do poważnych inwestycji przemysłowych w związku z planowaną fuzją. Tymczasem negocjacje zostały nagle zerwane przez niedoszłego nabywcę, co naraziło naszego Klienta na znaczną szkodę.

Naszym zadaniem było uzyskanie naprawienia doznanej szkody finansowej.

 

Nasze działania 

Kancelaria TERRILLON AVOCATS doradzała, wspierała i reprezentowała Klienta w tej sprawie. Kancelaria pozwała w imieniu Klienta o naprawienie szkody spółkę, która nagle zerwała negocjacje. Celem było uzyskanie odszkodowania w wysokości 1 miliona euro.

Sprawa toczyła się przed sądem gospodarczym, a następnie przed sądem apelacyjnym.

 

Uzyskany rezultat

Działania podjęte przez Kancelarię TERRILLON AVOCATS w obu instancjach trwały łącznie trzy lata. Sąd apelacyjny zasądził, od spółki odpowiedzialnej za zerwanie negocjacji, na rzecz naszego Klienta żądane odszkodowanie w wysokości 1 miliona euro.

W wyniku postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego przy udziale naszej Kancelarii, Klient uzyskał odszkodowanie w pełni odpowiadające doznanej szkodzie.

Powrót do case studies

Case studies

Sprzedaż grupy spółek zajmujących się ochroną mienia i osób, z siedzibą w Paryżu.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Przejęcie francuskiej spółki, specjalizującej się w urządzeniach AGD.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę