Doradztwo w sprawie sprzedaży deweloperom działki w centrum starego Paryża.

Prawo handlowe i gospodarcze

Kontekst sprawy

Nasz Klient to spółka będącą właścicielem działki, na której została zbudowana stacja obsługi pojazdów, położona w centrum starego Paryża.

Zadaniem zleconym przez Klienta była sprzedaż tej działki jednemu z licznych deweloperów, zainteresowanych tym terenem w celu wzniesienia tam budynków mieszkalnych.

 

Nasze działania

Kancelaria TERRILLON AVOCATS doradzała Klientowi w tej sprawie i podjęła się analizy wszystkich złożonych ofert kupna, jak również zbadania koniecznej wiarygodności potencjalnych nabywców. Oferty przedłożyło 15 deweloperów wspieranych przez ich pracownie architektoniczne. Dla Klienta było najistotniejsze, aby wybrać jak najlepszego oferenta.

Nasze wsparcie polegało zatem na przeprowadzeniu wielokrotnego sprawdzenia  deweloperów zainteresowanych transakcją, przeanalizowania ich ofert – w szczególności pod kątem wielkości w m2 powierzchni budowlanej in fine – oraz na sprawdzeniu ich wiarygodności.Kryterium selekcji oferentów była jak najwyższa cena gwarantowana. Cesja nieruchomości i majątku spółki sprzedającej były analizowane pod kątem jak najlepszych rozwiązań podatkowych. 

 

Uzyskany rezultat

Usługi świadczone przez Kancelarię TERRILLON AVOCATS trwały dziewięć miesięcy. Kancelaria wyłoniła trzech potencjalnych nabywców, spośród których Klient dokonał ostatecznego wyboru. Działka została sprzedana jednemu z największych deweloperów we Francji.

Powrót do case studies

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę