Przejęcie francuskiej spółki, specjalizującej się w urządzeniach AGD.

Fuzje i przejęcia

Kontekst sprawy

Nasz Klient to jedna z największych grup produkujących sprzęt AGD w Europie Zachodniej. Działa w ponad 60 krajach na całym świecie. 

Zleconym przez Klienta zadaniem było zrealizowanie przejęcia francuskiej spółki, specjalizującej się w urządzeniach AGD. Celem było wzmocnienie pozycji grupy we Francji oraz uzyskanie dostępu do struktury technicznej i logistycznej przejmowanej spółki. Wskazana przez Klienta spółka posiadała kilka spółek-córek na terytorium francuskim. 

 

Nasze działania

Kancelaria TERRILLON AVOCATS doradzała Klientowi w przeprowadzaniu tej sprawy i zapewniła skuteczny zakup francuskiej spółki wraz z jej spółkami zależnymi. Ważne było przy tym, aby komunikacja mogła odbywać się sprawnie zarówno po angielsku, jak i po francusku.

Pierwszy etap sprawy polegał na zakupie spółki-matki. Kancelaria przygotowała dokumenty dotyczące zakupu akcji, gwarancji aktywów i zobowiązań oraz gwarancji na żądanie. Zakup z wolnej ręki spółki został zrealizowany w ciągu czterech miesięcy.

W drugim etapie, który miał miejsce po kilku latach, Kancelaria doradzała Klientowi w procesie wchłonięcia przez przejętą spółkę jej spółek zależnych. Ponieważ spółka-matka posiadała 100% udziałów w swoich spółkach zależnych, możliwe było dokonanie wchłonięcia przez przeniesienie całego majątku (TUP) zamiast przeprowadzenia fuzji uproszczonych. Rozwiązanie to, oparte na przepisach kodeksu cywilnego, było prostsze, jeśli chodzi o kwestie operacyjne i nie wymagało przedłożenia sprawozdania biegłego rewidenta dotyczącego wyceny wkładów i fuzji.

 

Uzyskany rezultat

Powyższe usługi, świadczone przez Kancelarię TERRILLON AVOCATS, pozwoliły Klientowi na zrealizowanie swojej strategii handlowej we Francji oraz na innych rynkach europejskich. Przejęta spółka prowadzi działalność do tej pory, pod tą samą marką co dawniej. Klient, doceniając pracę wykonaną na jego rzecz, powierzył nam prowadzenie spraw prawnych tejże spółki.

Powrót do case studies

Case studies

Uzyskanie naprawienia doznanej szkody finansowej dla francuskiej spółki z sektora rolno-spożywczego.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Sprzedaż grupy spółek zajmujących się ochroną mienia i osób, z siedzibą w Paryżu.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę