Sprzedaż grupy spółek zajmujących się ochroną mienia i osób, z siedzibą w Paryżu.

Fuzje i przejęcia

Kontekst sprawy

Naszym Klientem była grupa spółek zajmujących się ochroną mienia i osób, z siedzibą w Paryżu. Zlecone przez Klienta zadanie polegało na sprzedaży 100% udziałów spółki holdingowej.

 

Nasze działania

Kancelaria TERRILLON AVOCATS doradzała Klientowi w tej sprawie i w bezpiecznym przeprowadzeniu sprzedaży. Celem przygotowania sprzedaży Kancelaria pomagała Klientowi w prawnej restrukturyzacji grupy.

 

Na dalszym etapie sprawy nasze wsparcie polegało na przeanalizowaniu oferty kupna złożonej przez grupę prowadzącą działalność w sferze świadczenia usług, która była zainteresowana tą transakcją. Kancelaria TERRILLON AVOCATS dokonała analizy przeprowadzonego audytu – od którego zależała cena transakcji – gwarancji aktywów i zobowiązań, a także sporządziła treść gwarancji bankowych udzielanych w celu zabezpieczenia tej sprzedaży. Kancelaria opracowała również umowę cesji oraz zabezpieczyła zapłatę ceny określonej w transakcji. 

 

Uzyskany rezultat

Usługi, które świadczyła Kancelaria TERRILLON AVOCATS, trwały sześć miesięcy. Spółka holdingowa Klienta została sprzedana dużej grupie prowadzącej działalność w sferze świadczenia usług. Gwarancje aktywów i zobowiązań nie zostały nigdy uruchomione.

Powrót do case studies

Case studies

Uzyskanie naprawienia doznanej szkody finansowej dla francuskiej spółki z sektora rolno-spożywczego.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Przejęcie francuskiej spółki, specjalizującej się w urządzeniach AGD.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę