Obrona sądowa polskiej spółki z sektora spożywczego pozwanej o zaniechanie naruszania znaku towarowego.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Kontekst sprawy

Naszym Klientem była polska spółka z sektora spożywczego, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ciastek i batonów czekoladowych.

Klient skontaktował się z Kancelarią TERRILLON AVOCATS po otrzymaniu pozwu o zaniechanie naruszania bardzo znanej marki batonów czekoladowych. Zarzucany Klientowi czyn dotyczył naruszenia prawa do zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego graficznego oraz naruszenia prawa do zarejestrowanego międzynarodowego znaku towarowego trójprzestrzennego (kształt batona czekoladowego) na rynku francuskim. Powód, oprócz uznania Klienta za winnego naruszenia znaków towarowych, żądał wysokiego odszkodowania oraz wydania wobec Klienta zakazu produkcji, sprzedaży i eksportu oraz jakiegokolwiek wykorzystywania batonów czekoladowych przez niego produkowanych.

Zlecone zadanie polegało na uzyskaniu korzystnego wyroku przed sądami francuskimi tak, aby Klient mógł kontynuować produkcję i sprzedaż batonów czekoladowych, których dotyczył pozew.

 

Nasze działania

Kancelaria TERRILLON AVOCATS zapewniała obronę sądową spółki pozwanej o zaniechanie naruszenia znaku towarowego. Nasz zespół doradzał, wspierał i reprezentował Klienta w tej sprawie, wypracowując najlepszą strategię prawną obrony sądowej. 

Sprawa toczyła się przed paryskim sądem wielkiej instancji.

 

Uzyskany rezultat

Działania podjęte przez Kancelarię TERRILLON AVOCATS w pierwszej instancji trwały półtora roku. Sąd orzekł, iż zarzucane naruszenie praw do znaków towarowych nie miało miejsca oraz, iż nie zachodzi żadne ryzyko wprowadzenia w błąd konsumenta.

W świetle uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji powód zrezygnował z wniesienia apelacji. 

Nasz Klient nadal produkuje swoje batony czekoladowe i sprzedaje je na całym świecie.

Powrót do case studies

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę