Zakup francuskiej spółki z sektora przemysłowego, wiodącego podwykonawcy dwóch dużych koncernów samochodowych.

Fuzje i przejęcia

Kontekst sprawy

Naszym Klientem jest jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Grupa ta specjalizuje się m.in. w produkcji części do samochodów i posiada filie w Europie, Azji i Ameryce. 

Stojącym przed Klientem wyzwaniem była realizacja zakupu francuskiej spółki z sektora przemysłowego, wiodącego podwykonawcy dwóch dużych koncernów samochodowych, będącej przedmiotem postępowania naprawczego. 

 

Nasze działania

Kancelaria TERRILLON AVOCATS doradzała Klientowi i doprowadziła do realizacji wszystkich etapów sprawy. Dla Klienta ważnym elementem w tej współpracy była możliwość komunikacji zarówno po polsku, jak i po francusku.

Pierwszy etap sprawy dotyczył założenia spółki holdingowej w celu nabycia przedsiębiorstwa w ramach procedury naprawczej przed sądem gospodarczym. Kolejnym etapem było przejęcie w ramach postępowania naprawczego. Kancelaria sporządziła w tym celu ofertę i dokumenty dotyczące przejęcia oraz wspierała i reprezentowała Klienta w procesie przedstawiania oferty przed właściwymi organami postępowania naprawczego i sądem. Wcześniej, Kancelaria doradzała Klientowi w zakresie audytu nabywanego przedsiębiorstwa a następnie przygotowała podstawę do wdrożenia planu utrzymania zatrudnienia i redukcji stanowisk.

Oferta przejęcia została obłożona różnymi warunkami zawieszającymi, z których część dotyczyła kwestii pracowniczych, w szczególności renegocjacji niektórych porozumień zakładowych obowiązujących wewnątrz przedsiębiorstwa. Kancelaria wspierała Klienta w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Oferta przejęcia, po zniesieniu warunków zawieszających, została przedstawiona Syndykowi oraz sądowi gospodarczemu i została zaakceptowana.

 

Uzyskany rezultat

Opisane usługi, świadczone przez TERRILLON AVOCATS, trwały pięć miesięcy. Przejęta spółka funkcjonuje do dzisiaj pod tą samą marką co dawniej. Klient, ceniąc sobie naszą współpracę, w dalszym ciągu korzysta z naszych usług i wsparcia prawnego w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem.

Powrót do case studies

Case studies

Uzyskanie naprawienia doznanej szkody finansowej dla francuskiej spółki z sektora rolno-spożywczego.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Sprzedaż grupy spółek zajmujących się ochroną mienia i osób, z siedzibą w Paryżu.

Czytaj więcej
Fuzje i przejęcia

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę