Usunięcie treści zniesławiających i zawierających dane osobowe naszego Klienta, widniejących na tej stronie internetowej, w całości mu poświęconej.

Prawo nowych technologii

Kontekst sprawy

Z Kancelarią TERRILLON AVOCATS skontaktował się Klient – osoba fizyczna, kierująca szeregiem spółek w Polsce. Na jednej ze stron internetowych, w całości poświęconej Klientowi, zamieszczono liczne informacje o charakterze prywatnym oraz zniesławiającym, co naruszało reputację Klienta.

Nasze działania

Kancelaria TERRILLON AVOCATS podjęła się uzyskania nakazu usunięcia treści zniesławiających i zawierających dane osobowe naszego Klienta, widniejących na tej stronie internetowej.

Przed podjęciem kroków pozwalających na uzyskanie nakazu usunięcia wspomnianych treści Kancelaria – przy udziale komornika sądowego – dokonała stwierdzenia istnienia tej strony internetowej i treści tam zawartych, na wypadek jej usunięcia. Takie działanie pozwoliło Klientowi na zabezpieczenie dowodów celem późniejszego rozważenia możliwości wniesienia powództwa przeciwko autorowi strony w celu uzyskania odszkodowania.

Kolejny etap działań polegał na zidentyfikowaniu autora strony, który – po zapytaniach skierowanych do firmy hostingowej i do Francuskiego Stowarzyszenia ds. Nazw Internetowych (AFNIC) –  zdawał się być anonimowy.

Jednocześnie, Kancelaria TERRILLON AVOCATS zawiadomiła CNIL (Francuska Komisja do spraw Informacji i Wolności) oraz podjęła niezbędne kroki w stosunku do firmy Google, aby doszło do usunięcia treści rozpowszechnianych publicznie, które zawierały dane osobowe Klienta.

 

Uzyskany rezultat

Usługi świadczone przez Kancelarię TERRILLON AVOCATS pozwoliły na usunięcie strony internetowej i odzyskanie przez Klienta pełnej wiarygodności oraz dobrej reputacji wśród jego klientów (obecnych i potencjalnych), partnerów oraz pracowników.

Powrót do case studies

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

77 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

pokaż mapę