Artykuły Zespołu

SI w przedsiębiorstwie: możliwości prawne a ryzyko

Łacińskie przysłowie fortes fortuna juvat jest dziś znane jako "szczęście sprzyja odważnym". To przysłowie, prawdziwe credo w świecie biznesu, sugeruje, że tylko podej...

16/02/2021
Czytaj więcej
SI w przedsiębiorstwie: możliwości prawne a ryzyko

Skontaktuj się z nami

TERRILLON AVOCATS

21 rue Royale
75008 Paris, France

pokaż mapę