ŻEGLARSTWO - PARTNERSTWO

Regaty Vendée Globe, Regaty transatlantyckie Jacques Vabre, Regaty transatlantyckie Route du Rhum, Barcelona World Race...

Od 2012 roku, Kancelaria obecna w trakcie regat żeglarskich

sepa

VENDEE GLOBE 2012/13 Zainteresowani na samym początku tym, aby nazwa Kancelarii znajdowała się na kadłubie wśród innych firm, szybko nabraliśmy chęci, by uczestniczyć w projekcie i Kancelaria stała się partnerem wciąż obecnym od Regat Vendée Globe 2012.

http://www.bertrand-de-broc.fr/

Możliwość dzielenia intensywności przeżyć w trakcie regat zaowocowała tym, iż Kancelaria zaangażowała się jeszcze bardziej od roku 2014.

http://www.bertrand-de-broc.fr/le-portrait/
http://www.bertrand-de-broc.fr/le-bateau/

photo

Najpiękniejsze zdjęcia

sepa

>> Barcelona World Race>

>> Route du Rhum 2014

>> RORC 600 2014

>> Transat Jacques Vabre 2013

>> Vendée Globe 2012/2013

 

 

Cabinet Terrillon

Cabinet Terrillon