Polska w Unii Europejskiej

Od 2014 roku

W 2004 roku Unia Europejska powiększyła się o do 25 państw.

sepa

Nasza kancelaria jest zaangażowana w Polsce, dlatego tez przedstawiamy historie prowadząca do zjednoczenia Europy.

etoile

Historia

sepa

W 1993 roku, podczas obrad Rady Europejskiej w Kopenhadze, szefowie państw i rządów Unii Europejskiej wyznaczyli kryteria, jakie musi spełnić kraj kandydujący do wstąpienia do Unii Europejskiej:

 • obecność instytucji gwarantujących demokracje,
 • stan prawa zapewniający poszanowanie praw człowieka i praw mniejszości,
 • wolny rynek,
 • zdolność do wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej (politycznych, ekonomicznych i finansowych)

Kraje kandydujące rozpoczęły długa drogę prowadząca do wejścia do Unii Europejskiej:

 • 30 marca 1998: Rada Europejska w Luksemburgu, początek negocjacji z pierwszymi sześcioma krajami kandydującymi, w tym z Polska.
 • 15 grudnia 2001: Rada Europejska w Laeken, przygotowania do reformy instytucji europejskich.
 • 9 października 2002: Komisja Europejska rekomenduje zakończenie negocjacji z dziesięcioma krajami, w tym z Polska, krajami najbardziej zaawansowanymi i spełniającymi kryteria sformułowane w Kopenhadze.
 • 20 października 2002: referendum w Irlandii: „tak” dla ratyfikacji traktatu z Nicei.
 • 13 grudnia 2002: Rząd Polski zakończył trwające 4 lata negocjacje z Unia Europejska, rozmowy dotyczyły w sumie 30 rozdziałów negocjacyjnych.

 

 • 14 grudnia 2002: Rada Europejska w Kopenhadze: piętnastka przedstawicieli rządów państw członkowskich i przewodniczący Komisji Europejskiej zaaprobowali zamkniecie negocjacji z dziesięcioma krajami poleconymi przez Komisje Europejska 9 października 2002, w tym z Polska.
 • 16 kwietnia 2003: Pełnomocnicy 15 państw członkowskich Unii Europejskiej i 10 krajów do niej przystępujących, w tym Polski, podpisali Traktat Akcesyjny, który stanowi prawna podstawę członkostwa Polski w UE. Przedmiotem Traktatu, jako umowy pomiędzy dotychczasowymi i nowymi państwami członkowskimi UE, są warunki przyjęcia nowych członków i wynikające z tego przyjęcia dostosowania dotychczasowych traktatów, na których opiera się Unia.
 • 8 czerwca 2003: Polska wypowiedziała się w referendum za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
 • 4 października 2003: Przywódcy 25 obecnych i przyszłych państw członkowskich Unii Europejskiej wzięli udział w pierwszej sesji Konferencji Międzyrządowej w Rzymie mającej przyjąć konstytucje dla Unii.
 • do czerwca 2004: nastąpiło przyjęcie traktatu przez przyszłe i aktualne kraje członkowskie Unii Europejskiej, Polska wypowiedziała się w referendum.
 • czerwiec 2004: Europa powiększyła się do 25: odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w poszerzonej Europie
Cabinet Terrillon

Cabinet Terrillon